O fundacji

Fundacja Kotak powstała z inicjatywy osób, które od kilku lat pomagają wolno żyjącym, chorym, porzuconym i pozbawionym właściwej opieki kotom. W ramach działalności fundacji, prowadzonej na terenie Wadowic i okolic, staramy się zapobiegać bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie schronienia błąkającym się kotom, kastrację kotów wolno żyjących, wyłapywanie i oswajanie bezdomnych kociąt, jak też szukanie odpowiedzialnych domów dla potrzebujących miejsca i opieki podopiecznych. ozyskiwane fundusze przeznaczamy na: kastrację, karmę, budki dla kotów, leczenie i ochronę ich zdrowia; wspieramy domy tymczasowe oraz karmicielki kotów wolno żyjących.

Wyłącznym celem fundacji jest działalność charytatywna na rzecz potrzebujących pomocy zwierząt, zatem zgodnie ze statutem tylko one są beneficjentami zebranych przez fundację środków.