Przyjaciele Fundacji

Osobom i instytucjom, które współpracują z Fundacją i przekażą na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może zostać przyznany honorowy tytuł „Przyjaciółki(-ela) Fundacji Kotak”.